Súťaž o iPhone 14

SÚŤAŽ UKONČENÁ
Súťaž "Nakup a vyhraj iPhone14" vyhrala Karolína Jelínková.

Gratulujeme a ďakujeme za účasť!

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A OBCHODNÉ PODMIENKY

Názov súťaže: Súťaž o iPhone 14 v hodnote 1 049 €

Organizátor súťaže:
CALBUCO s.r.o.
Varšavská 715/36
Praha 2 - Vinohrady
120 00
IČ: 04084357
DIČ: CZ04084357
Spisová značka 242070 C, Mestský súd v Prahe.

(ďalej len „organizátor“)

Názov súťaže: Súťaž o iPhone 14 v hodnote 1 049 €

Miesto priebehu súťaže: Súťaž prebieha na území Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska a Maďarska prostredníctvom e-shopu Grizly.cz, Grizly.sk, Grizly.pl a Grizly.hu a zároveň im pripadajúcim facebookovým a instagramovým účtom (@grizly.cz/@grizly.sk/@grizly.pl/@grizly.hu).
 
Trvanie súťaže: Súťaž prebieha od 24.1. 2023 do 29.1. 2023

Podmienky účasti v súťaži: Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba s doručovacou adresou na území Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska alebo Maďarska, ktorá spĺňa stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). 

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov: Pre účasť v súťaži je podmienkou nákup na e-shopu www.grizly.sk (www.grizly.cz/www.grizly.hu/www.grizly.pl) v hodnote minimálnej 60 € (1500 Kč/200 zl/20 000HUF) a zároveň uplatnenie zľavového kódu SÚŤAŽ (KONKURS/VERSENY). Súťažný kód, ktorý bude uvedený v poznámke namiesto poľa zľavový kód nebude platný. Výška hodnoty objednávky a znenie kódu závisí, v ktorej krajine bude súťažiaci súťažiť.

Víťaz bude zverejnený na instagramovom profile @grizly.sk (@grizly.cz/grizly.pl/grizly.hu), facebookových stránkach a na tejto stránke: https://www.grizly.sk/obchodne-podmienky/sutaz.

Súťažiaci berie na vedomie, že k vyhláseniu budú použité jeho osobné údaje, najmä meno. Vyhlásenie prebehne 30.1. 2023. Víťaz bude kontaktovaný na základe údajov, ktoré uviedol do objednávky splňujúce podmienky súťaže.

Súťažiaci môžu súťažiť neobmedzene, tzn. môžu vytvoriť ľubovoľný počet objednávok. Podmienkou účasti je, aby boli splnené vyššie zmienené podmienky.

Výhry a vyhlásenie víťaza

Výhra: 1x mobilný telefóny značky iPhone 14 v hodnote 1 049 €

Zamestnanec firmy Calbuco vyžrebuje zo všetkých súťažiacich prostredníctvom aplikácie, ktorá náhodne vygeneruje čísla objednávok, ktoré splnili všetky podmienky podľa súťažných pravidiel, jedného výhercu. Žrebovanie výhry bude prebiehať po ukončení súťaže t.j. 30.1. 2023.

Vyžrebovaný súťažiaci bude kontaktovaný telefonicky, prípadne elektronicky na kontakt, ktorý poskytol pri vyplnení objednávky a to v deň vyhlásenia 30.1. 2023.

V prípade, že vyžrebovaný súťažiaci nebude reagovať na telefonický alebo elektronický kontakt firmou Calbuco, a to najneskôr do 2 dní od oznámenia výhry, zaniká tým nárok súťažiaceho na výhru.

Víťaz nemá nárok na výber farebnej varianty iPhonu, farba je daná e-shopom t.j. Midnight Black.

Výhru nie je možné vymeniť za peňažné plnenie. 

Predanie výhry prebehne po dohode s výhercom osobne vo firme Calbuco alebo výhra bude odoslaná na adresu zadanú výhercom.

Spracovanie osobných údajov:

Meno, priezvisko, adresa, e-mail, pohlavie a prípadne vek. Osobné údaje sa spracúvajú najmä na účely registrácie súťažiacich (ďalej len "súťažiaci"), a to počas obdobia od vyhlásenia výsledkov súťaže do prípadného písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú na základe údajov uvedených v objednávke. Osobné údaje účastníka súťaže budú vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvané v elektronickej databáze správcu alebo sprostredkovateľa, s ktorým správca uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky údaje sú uložené v digitálnej forme.

Ak účastník súťaže požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, správca a prípadne sprostredkovateľ je povinný tieto informácie poskytnúť bez zbytočného odkladu. Prevádzkovateľ má právo požadovať za poskytnutie informácií primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

Každý účastník súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Účastník súťaže má ďalej právo so svojimi oprávnenými žiadosťami sa obracať na správcu, a ak im správca nevyhovie, tak na Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník súťaže obrátiť aj priamo. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne ​​odvolať. Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

• Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na odkaze pri súťažnom príspevku.

• Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

• Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu.

• Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.

• Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

• Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete Facebook a Instagram).

• Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy (e-mailu), prostredníctvom ktorej budú informovaný výherca súťaže a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb. 

• Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

• Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na stanovenie minimálnej hodnoty objednávky v jednotlivých krajinách 

Prehlásenie: Instagram a Facebook súťaž nesponzoruje, nepodporuje, neadministruje, nenesie za ne zodpovednosť a nijako s ňou nie sú spojení.

Olomouc 24.1. 2023

 
Načítanie produktov
© 2014–2023 GRIZLY.cz - všetky práva vyhradené | Zásady cookies
Vytvorilo

Som tu nový/á

S PREMIUM získate:

Ikonka visačky

Výhodnejšie ceny

U vybraných TOP produktov

Ikonka náklaďáku

Doprava zadarmo

Už od 39 €

Ikonka dárku

VIP výhody

Garancia 100% spokojnosti

Chcem sa stáť Premium
Oslovenie

Vaše osobní údaje zpracováváme s cílem přizpůsobit naše poskytované služby Vašim individuálním potřebám. Využíváme primárně elektronické marketingové kanály, kde data analyzujeme a vyhodnocujeme relevantní výsledky. Údaje předáváme k analýze i třetím stranám ( např.: IBM, Stormware, Acomware, Seznam, Google, Netstep). Jedná se o marketingové a analytické agentury. Osobní údaje můžeme zpracovávat po dobu 36 měsíců od jejich udělení. Souhlas je dobrovolný a máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, stejně tak i kontrolu těchto údajů naší společností.

z Kliknutím na "Vytvoriť účet" súhlasíte s Obchodnými podmienkami a se Spracovaním osobných údajov.
Chránené službou reCaptcha od Google | Ochrana súkromia | Zmluvné podmienky