ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SK

CALBUCO s.r.o.,

se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 

IČO: 04084357, DIČ: CZ04084357, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242070, kterou zastupuje Dominik Píchal, jednatel

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese: www.grizly.sk

Správcem osobních údajů je společnost CALBUCO s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04084357, DIČ: CZ04084357, kterou zastupuje Dominik Píchal, jednatel, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242070 (dále také jen „my“ nebo „správce“).

Cílem tohoto dokumentu bude Vás seznámit se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady zpracování osobních údajů přečetli. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mail info@grizly.sk nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Zpracováváme Vaše osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se nejedná o zpracování osobních údajů ani v jednom z těchto tří uvedených důvodů, pak si vyžádáme Váš souhlas. Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s následující zásadami:

 • rozumné meze, to znamená, že Vaše osobní údaje používáme v nezbytném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány;
 • transparentnost, jinými slovy Vás předem informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč, jak dlouhou dobu a komu Vaše osobní údaje předáváme; a
 • bezpečnost, vždy pracujeme s technologiemi a interními postupy tak, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí; samozřejmostí je, že naše vnitřní nastavení sledujeme, hodnotíme a přijímáme v souladu s vývojem moderních technologií.  

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují.

E-shop

internetový obchod provozovaný správcem, dostupný na adrese: www.grizly.sk

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Obchodní sdělení

zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná Uživateli za účelem propagace obdobných výrobků a služeb; 

Objednávka

dokončená transakce zákazníkem stisknutím příslušného tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ s úmyslem zákazníka uzavřít kupní smlouvu ke zboží, která zavazuje uhradit cenu zboží;

Osobní údaje

jakékoliv informace o subjektu údajů, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat;

Uživatel

fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potenciálního zákazníka, případně uživatele našich webových stránek, označován také jako „Vy“;

Zpracovatel

vykonává činnosti zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro správce;

Zpracování osobních údajů

je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Zvláštní kategorie osobních údajů

takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby;

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, JAK JE ZÍSKÁVÁME, ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAK DLOUHOU DOBU JE UCHOVÁVÁME

Zpracováváme o Vás tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení, 
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo), 
 • adresu pro doručování,
 • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za zboží),
 • poznámky k objednávce,
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi),
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu, nákupní historii, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu),
 • IP adresa, 
 • cookies.

Nezpracováváme Zvláštní kategorie osobních údajů.  

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Obecně k době Zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a možného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. uplatnění práv z vad zboží v rámci reklamace, uplatnění záruky na zboží apod.). Prosím vezměte na vědomí, že v některých případech může doba pro Zpracování osobních údajů činit až 10 let po splnění Smlouvy z důvodu ochrany našich zájmů.

 1. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Registrace, zřízení uživatelského účtu. Poskytujete nám dobrovolně Osobní údaje zřízením uživatelského účtu v E-shopu a jejich následnou aktualizací. Díky zřízení uživatelské účtu můžete využívat výhody, které uživatelský účet nabízí.  

Webové stránky E-shopu. Zpracováváme také informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Také můžeme nahlédnout do historie Vašeho chování na webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které nabízené zboží je Vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované. 

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu apod.)

Tyto data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování. Více o souborech cookies najdete v našem souhrnném poučení. Pokud máte dotazy týkající se nastavení cookies zasílejte dotazy na e-mailovou adresu info@grizly.sk.

Plnění smluvního vztahu. Zákonným důvodem pro Zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy, resp. řádné vyřízení Objednávky a s tím související povinnosti.

Zlepšení poskytování našich služeb a propagace zboží.  Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, našich smluvních partnerů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány. Přijímáme opatření, abychom zajistili, že třetí strany jsou ze zákona oprávněny, aby nám tyto informace poskytly. Např. se bude jednat o demografické informace, IP adresy a cookies soubory. Důvodem je zlepšení poskytování služeb a propagace našeho zboží.

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s třetími stranami, abychom spravovali a zobrazovali naši reklamu na webových stránkách třetích osob. 

Blog. Na našich webových stránkách máme veřejně přístupný blog. Prosím vezměte na vědomí, že jakékoliv informace, které vložíte do komentáře na našem blogu, může zobrazit kdokoliv. Pokud se Vaše Osobní údaje objeví na našem blogu a Vy budete mít zájem je odstranit, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@grizly.sk. Nebudeme-li moci odstranit Vaše Osobní údaje z blogu, budeme Vás o tom informovat a sdělíme Vám důvod.

Soutěže a další propagační akce. Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí můžeme provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás můžeme žádat Osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí nebo i za jiným účelem, pokud je to uvedeno v podmínkách konkrétní propagační akce.

Sociální sítě. Máme profil na Facebooku, Instagramu, YouTube, Linkedin, Twitteru a Clubhouse. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem. 

Komunikace se zákaznickou podporou nebo jiné dotazy. Pokud jste nás kontaktovali e-mailem, telefonicky, kontaktního formuláře nebo na sociálních sítích, pak Vaše osobní údaje zpracováváme pro účel vyřízení dotazu. 

Registrace se k odběru obchodního sdělení (newsletter). Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat zajímavé informace a nabídky k propagaci našeho zboží a služeb na základě Vámi uděleného souhlasu. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu. 

Obchodní sdělení pro naše zákazníky (newsletter). Obchodní sdělení můžeme posílat na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby zákazníkům, dokud se sami z odběru obchodních sdělení neodhlásí. To umožňuje jednoduchý proklik v každém obchodním sdělením, které zasíláme formou e-mailu. Na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby můžeme využít také telefonního čísla registrovaného uživatele za účelem šíření obchodního sdělení formou SMS. V takovém případě se může uživatel z odběru SMS odhlásit krátkou zprávou na e-mail: info@grizly.sk. Proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů můžete kdykoliv vnést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům). 

Interní analýza nákupů našich zákazníků. Na základě interní analýzy nákupů zákazníků můžeme zákazníkům zasílat personalizovanou nabídku. Důvodem je přizpůsobení nabídky potřebám našich zákazníků. 

Hodnocení spokojenosti zákazníků. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím dotazníku na našem E-shopu. Ten Vám je zaslán krátce poté, co u nás nakoupíte, pokud s tímto nevyjádříte nesouhlas. Vaše hodnocení zůstane anonymní, nespojujeme jen nikde na veřejnosti spoelčně s Vašimi Osobními údaji (např. jménem nebo e-mailem). Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby týkající se jednotlivého zakoupeného zboží můžeme využít jiné zpracovatele. 

Platba kartou. Pokud nám zadáte údaje o své kreditní kartě, nemáme přístup ke kompletním údajům. Víme jen, že platíte kartou a údaje o kartě zpracovávají příjemci těchto údajů, kteří pro nás platbu zprocesují.

 1. SHRNUTÍ DŮVODŮ A ÚČELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chápeme, že je někdy pro Vás obtížné se prokousat množstvím textu věnujícímu se jak, proč zpracováváme Vaše Osobní údaje a kde je získáváme. Abychom Vám poskytli rychle a přehledně základní údaje o zpracování Vašich Osobních údajů, shrnuli jsme vše v této přehledné tabulce:

Účel zpracování 

Osobní údaje 

Zákonný důvod pro zpracování 

Doba zpracování 

Zpracovatelé

Vyřízení Objednávky, vedení uživatelského účtu

Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu pro doručování a informace o objednaném zboží

Plnění smlouvy

Po dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi

FEO digital agency s.r.o.,

Olomoucká 1005/166, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 27749461

BHIT CZ s.r.o.,

Dřevařská 855/12, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 27719391

ITFuture s.r.o.,

Pardubická 851/7

500 04 Hradec Králové

IČO: 27490432

Vedení účetnictví

Fakturační údaje, bankovní spojení a informace o objednaném zboží

Plnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy

Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let

OLOMOUCKÁ ÚČETNÍ A DAŇOVÁ s.r.o.,

Brněnská 412/59, Slavonín, 78301 Olomouc

IČO: 27816958

Vyřízení reklamace či vrácení zboží

Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaje o uzavřené smlouvě, nezbytné údaje o platbách 

Plnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení

Retino.cz s.r.o.,

Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 06222234

Běžná analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení našich webových stránek, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server 

Pseudo anonymizované identifikátory registrovaných uživatelů, 

IP adresa

Oprávněný zájem

Konkrétní doba uložení u souboru cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů

Google Ireland Ltd.,

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

IČO: 368047

Interní analýza nákupů našich  zákazníků za účelem zasílání personalizované nabídky našeho zboží 

Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, informace o objednaném zboží

Oprávněný zájem nebo 

 

Souhlas

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 2 let, pokud nevyjádříte dříve nesouhlas

 

2 roky od udělení souhlasu, pokud dříve neodvoláte svůj nesouhlas

PowerBi provozované společností MICROSOFT s.r.o., se sídlem         

Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 47123737

Cross Masters s.r.o., se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 28192648

Odpověď na zprávu zaslanou přes e-mail 

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

Souhlas se zpracováním za účelem vyřízení dotazu

Po vyřízení Vašeho dotazu budou Osobní údaje vymazány nejpozději po uplynutí 12 měsíců, to neplatí v případě, že se stanete naším zákazníkem

LiveAgent CZ s.r.o., se sídlem Zoubkova 548/45, Nový Lískovec, 634 00 Brno

IČO: 07166753

Poskytnutí e-mailu zákazníka třetí straně za účelem hodnocení spokojenosti zákazníků

Jméno, příjmení, e-mail zákazníka a informace o objednaném zboží

Oprávněný zájem

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení

Heureka.sk, Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO: 078 22 774

Google Ireland Ltd.,

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

IČO: 368047

Přímý marketing (zasílání newsletterů našim zákazníkům)

Kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákazníka)

Oprávněný zájem na propagaci obdobného zboží nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení

2 roky od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se z odběru neodhlásíte dříve 

ECOMAIL.CZ, s.r.o.,

Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 2762943

Twilio Inc.,

375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké, IČO: C3152782

Onesignal, Inc.,

2850 S Delaware St Ste 201

San Mateo​, CA, 94403-2575

Spojené státy americké

Marketing a propagace našich webových stránek, zboží a služeb

Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory

Oprávněný zájem na propagaci obdobného zboží

 

Souhlas

2 roky od udělení souhlasu, pokud dříve nevyjádříte svůj nesouhlas

 

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 2 let, pokud nevyjádříte dříve nesouhlas[

Google Ads, DoubleClick, Youtube, provozované společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street

Dublin 4, Irsko

IČO: 368047

Adform s.r.o.,

Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 05461421

ACOMWARE s.r.o., Budějovická 778/3, Pankrác, 140 00 Praha 4, 

IČO: 25047965 

Water Media s.r.o.,

Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Linkedin, provozovaný společností 

LinkedIn Ireland Unlimited Company,

Wilton Place, Dublin 2, Ireland

TikTok, provozovaný společností ByteDance Ltd.,

43 N 3rd Ring Rd W, ShuangYuShu, Haidian Qu, Peking, Čína

Twitter, Inc.

1355 Market Street

Suite 900

San Francisco, CA 94103

Spojené státy americké

Clubhouse, provozovaný společností Alpha Exploration Co., Inc.,

548 Market St Pmb 72878

San Francisco​, CA, 94104-5401

Spojené státy americké

Mailnatives s.r.o.,

Piletická 486, Věkoše, 503 41, Hradec Králové

Sklik, Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5 – Smíchov

Vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění vítěze na našich webových stránkách a sociálních sítích

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné údaje, které mohou být upřesněny podmínkami soutěže

Souhlas 

2 roky od posledního skončení soutěže, pokud svůj souhlas neodvoláte dříve - nebo jiná doba, pokud je uvedena v podmínkách soutěže odlišně

Instagram a Facebook, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Youtube, provozovaný společností 

Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street

Dublin 4, Irsko

IČO: 368047

Linkedin, provozovaný společností 

LinkedIn Ireland Unlimited Company,

Wilton Place, Dublin 2, Ireland

TikTok, provozovaný společností ByteDance Ltd.,

43 N 3rd Ring Rd W, ShuangYuShu, Haidian Qu, Peking, Čína

Twitter, Inc.

1355 Market Street

Suite 900

San Francisco, CA 94103

Spojené státy americké

Clubhouse, provozovaný společností Alpha Exploration Co., Inc.,

548 Market St Pmb 72878

San Francisco​, CA, 94104-5401

Spojené státy americké

 

Nemáme údaje o Vašich platebních kartách, těmi disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

 1. NAŠE POVINNOSTI Z POHLEDU ÚČETNICTVÍ A DANÍ 

Vezměte prosím na vědomí, že řadu osobních údajů zpracováváme z důvodů, ze kterých jsme k tomu ze zákona povinni. Máme podle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost archivovat účetní doklady a  účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Máme také povinnost vyplývající z § 97 zákona daňového řádu  (č. 280/2009 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o zakoupeném zboží.

Prosím dále vezměte na vědomí, že máme podle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o zakoupeném zboží.

 1. JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Technická opatření. Přijali jsme a zavazujeme se udržovat vhodná technická opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro Uživatele, a to ve všech oblastech, kde dochází ke Zpracování osobních údajů (zejména provoz webových stránek, provoz E-shopu, zaměstnanecká agenda, komunikace se zákazníky). Mezi přijatá technická opatření patří:

 1. pravidelné zálohování dat Uživatele; 
 2. aktualizace antivirových softwarových systémů; 
 3. naše data na serverech jsou šifrována.

Organizační opatření. Přijali jsme a zavazujeme se udržovat následující opatření:

 1. naši zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí; a
 2. naši zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních včetně principu ochrany Osobních údajů;
 3. přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty hesly;
 4. naší zaměstnanci jsou pravidelně školeni na pravidla bezpečného nakládání s Osobními údaji, zejména na pracovních zařízeních.
 1. KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Vaše osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Jedná se pouze o Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie, případně do zemí, které byly prohlášeny a uznány za bezpečné, nebo do zemí s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmi zásadami. Konkrétní Zpracovatele jsme uvedli u každého jednotlivého důvodu a účelu Zpracování osobních údajů.

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

 1. JAKÉ MÁTE PRÁVA?

Je možné nás požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.

Vaše práva týkající se zpracování Osobních údajů lze uplatnit na e-mailu info@grizly.sk, osobně či poštou na naši adresu.

Usilujeme o to, abychom Vašim žádostem neprodleně dokázali vyhovět, nejpozději však do 1 měsíce. Nicméně mohou nastat okolnosti, za kterých přístup poskytnout nemůžeme (například pokud žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Můžeme provést přiměřené kroky k ověření totožnosti uživatele před tím, než provedeme jakékoliv kroky stran práv subjektů údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od správce: 

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Uživatelů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatelů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo Evropskou unii,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Rovněž máte povinnost oznamovat změny svých osobních údajů (např. evidence zákaznického účtu). Zároveň jste povinni poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. 

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR máte právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti s našimi smluvními povinnostmi nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

V případě, že neprokážeme, že existuje závažný, oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak ukončíme zpracování bez zbytečného odkladu.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. 

 1.  ZÁVĚR 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou Uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mail info@grizly.sk.

Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (více na https://dataprotection.gov.sk/uoou/). 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 15. 8. 2021.

Načítanie produktov
© 2014–2024 GRIZLY.cz - všetky práva vyhradené | Zásady cookies
Vytvorilo

Som tu nový/á

S PREMIUM získate:

Ikonka visačky

Výhodnejšie ceny

U vybraných TOP produktov

Ikonka náklaďáku

Doprava zadarmo

Už od 39 €

Ikonka dárku

VIP výhody

Garancia 100% spokojnosti

Chcem sa stáť Premium
Oslovenie

Vaše osobní údaje zpracováváme s cílem přizpůsobit naše poskytované služby Vašim individuálním potřebám. Využíváme primárně elektronické marketingové kanály, kde data analyzujeme a vyhodnocujeme relevantní výsledky. Údaje předáváme k analýze i třetím stranám ( např.: IBM, Stormware, Acomware, Seznam, Google, Netstep). Jedná se o marketingové a analytické agentury. Osobní údaje můžeme zpracovávat po dobu 36 měsíců od jejich udělení. Souhlas je dobrovolný a máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, stejně tak i kontrolu těchto údajů naší společností.

z Kliknutím na "Vytvoriť účet" súhlasíte s Obchodnými podmienkami a se Spracovaním osobných údajov.
Chránené službou reCaptcha od Google | Ochrana súkromia | Zmluvné podmienky